راه های ارتباط با بخش های مختلف بیمارستان شوکت خانم پاکستان (واحد پیشاور )

بخش امور کسب و کار

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3696
ایمیل: asifahmad@skm.org.pk

خدمات بیماران سرپایی و امور اورژانسی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3762
ایمیل: ocreception.pesh@skm.org.pk

امور اداری بیمارستان

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3502
ایمیل: scoo.pesh@skm.org.pk

مدیریت منابع انسانی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3538, 3537

بازاریابی و توسعه تحقیقات

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 7502
ایمیل  skmtpeshawar@skm.org.pk

MIS

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3602
ایمیل mishl.pesh@skm.org.pk

آزمایشگاه پاتولوژی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 4714, 4712
ایمیل pathlab.pesh@skm.org.pk

داروخانه

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3702
ایمیل pharmcounter.pesh@skm.org.pk

رادیولوژی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 4602, 4603
ایمیل radreception.pesh@skm.org.pk

امور کیفیت و ایمنی بیمار

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3736
ایمیل pro3.pesh@skm.org.pk

3 thoughts on “راه های ارتباط با بخش های مختلف بیمارستان شوکت خانم پاکستان (واحد پیشاور )

  1. شفاخانه شوکت خانم آیا بخش آدیوژی دارد؟ صدیق الله از آفغانستات

    1. سلام واحترامات خدمت شما تقدیم است .در ضمن میخواستم بیدانم که شفاخانه شوکت خانم در بخش تداوی کلیه ویا گرده فعالیت دارد ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.